Výstava loutek

Vítejte v jiném světě, který patří do našeho každodenního života, ale spatří ho jen ti,co se dívají srdcem a ne jen očima!
Kdo věří , uvidí!
Znáte je z pohádek: skřítkové, vodní žínky, víly a ohniváci, hastrmani a další, které dohromady označujeme jako elementární bytosti. proč? každá z bytostí působí v jednom ze čtyř elementů /živlů/. Jsou to:
země
voda
vzduch
oheň
Elementární bytosti odpovídají za všechny energetické procesy a pocitové vztahy v přírodních říších, včetně světa zvířat a lidí.
jejich těla se nenacházejí přímo na naší fyzické úrovni, ale na úrovni energetické.nelze je pozorovat běžně a snadno. pokud se zhmotní (to je pro ně velice obtížné),postrádají jejich těla formu vnímatelnou našimi běžnými smysly.
rozdíl mezi člověkem a živlovou bytostí je v tom, že lidská bytost se skládá ze čtyř živlů, respektive pěti(voda,země,vzduch,oheň,éter) a ovládá je, kdežto živlová bytost je složena z jednoho čistého, jí příslušného živlu. žije déle než člověk, ale nemá nesmrtelného ducha. obyčejně se taková bytost do svého živlu opět rozplyne.

ELEMENT VZDUCH

jeho bytosti:

půvabné bytosti,jejich velikost se pohybuje od několika milimetrů do asi dva a půl metru a mohou se snadno zvětšovat a zmenšovat.
často se objevují v párech a halí se do lehkých barevných závojů. rádi se sdržují v lesích a u jezírek, na loukách i v zahradách. starají se o dýchání živočichů, výměnu plynů v rostlinách,zvětrávání v nerostech,počasí…
patří mezi ně:
Sylfové – žijí výhradně ve vzduchu a jsou těžce viditelní pro svou nestálou plynnou povahu.lidskou povahu má pouze jejich hlava a zbytek těla se podobá představě, již máme o andělech, někdy mají více, než dvě křídla.
Elfové – jsou maličké bytosti velmi krásných tvarů,jako éteričtí motýli.žijí v blízkosti květin a v jejich korunách.mají amorfní těla a vyskytují se jak v ženských , tak i mužských podobách.
jsou výjimečný energetičtí a proto mají velké léčitelské schopnosti, okruh jejich činnosti je tak veliký, kam až dosáhne vůně květiny. Světlo je dráždí a tma uklidňuje. mají rádi jemné zvuky a barvy. Mají krásná malá křidélka jako vážky a motýlci, neustále se pohybují.

ELEMENT ZEMĚ

jeho bytosti
patří mezi ně:
Gnómové – pro tyto bytosti je zem takovým prostředím, jako pro člověka vzduch, nenarážejí ani v nejtvrdších skalách na větší odpor než my při poryvech větru.
Jsou menší, ale mohou se zvětšovat, od přírody jsou šprýmaři a rádi si dělají legraci z těch, kteří je marně hledají.
Jsou poslušnými služebníky opravdových mágů.
Žjí v hlubokých lesích, ve skalách, v jeskyních a propastech, mají rádi velké balvany, a břehy jezírek, někteří se sdržují v opuštěných staveních a sklepech starých domů.
Vyhýbají se prudkému slunečnímu světlu, avšak milují světlo luny,malých svíček a lucerniček.
Pečují o rostliny a minerály.rádi dělají psychická kouzla, která dospělým znemožňují nalézt drobné předměty, jako jsou např. brýle.
V dobách cechů bývali gnómové neviditelnými kamarády a pomocníky při práci řemeslníků v dílnách.

Víly – vzhledem se podobají lidem, výška kolísá od maličkých po velikost člověka. Jelikož jim vládne luna, rády se shromažďují na místech vzdálených od lidí a tančí v kruhu na kulatých lesních paloucích. Jsou zběhlé ve znalostech o skrytých vlastnostech rostlin a minerálů.
Jsou obratné v čarování, magii a kouzlech.
Přitahují je pamlsky,sladkosti,harmonické zvuky a kulaté geometrické tvary.
Mají ženský vzhled, nejsou však protějšek gnómů.jejich přirozenost a charakteristiky jsou odlišné a navzájem se ignorují.

Faunové – starají se o růst stromů.podle antické představy bývají znázorňováni jako mladí chlapci s dolní částí těla připomínající kozla s rohy na hlavě.
Představují symbiózu mezi rostlinou a elementární bytostí.
Každý faun je připoután jakousi pupeční šňůrou ke svému stromu (elementární bytosti nemají svobodnou vůli) a nemůže se od něj odpoutat pokud strom žije.

Pánové – svým vzezřením připomínají fauny, avšak svým vývojovým stupněm představují nejvýše postavené bytosti zemního živlu.
neodpovídají za přírodu jako celek, ale pouze za kompletní přírodní život v dané oblasti.

ELEMENT OHNĚ

jeho bytosti
patří mezi ně:
Salamandři – svou podobou se od lidí liší nejvíce.
Mají nejblíže k ohni a alchymii.lze je pozorovat v ohni jak se velmi rychle pohybují a otáčejí se kolem vlastní osy.
Jejich velikost kolísá od drobných jako žížaly,po větší s podobou blesků.zvláštní formou projevu salamandrů je kulový blesk. Vyjímečně salamandři používají podoby mužské, vzácně ženské.
Často mění místo svého pobytu.Trvale se sdržují v činných sopkách a ve žhavém zemském magmatu. Jejich živlem jsou velké požáry a exploze, při bouřkách se rádi vozí po blescích a rádi zapalují.
Jsou přítomni v každém ohni od plamínku zápalky po vysokou pec. Pohybují se i v drátech elektrického vedení a v elektrických výbojích. S vyjímkou vody snadno pronikají ostatními živly. Chovají se vznešeně a hrdě, rádi provedou člověku v nestřežený okamžik nějaký šibalský kousek.
Existují kovy, které je uklidňují a pohlcují,a mohou tudíž dát sílu např. amuletu.
Múzy – patří mezi méně známé bytosti ohně. představují duchy inspirace,které v oblasti umění slouží jako prostředníci vnuknutí,proudícího k nám ze světa andělů.

ELEMENT VODY

jeho bytosti

patří mezi ně:

Sirény – žijí na mořské hladině, bývaly popisovány jako bytosti s hlavou ženy a tělem ptáka nebo ryby. vydávají harmonické zvuky podobné lidskému hlasu a přestože žijí ve vodě, potřebují k životu vzduch.
Nereidky – jsou mocnými ženskými duchy přírody. mohou se ponořit do velkých hlubin a obývají podmořské jeskyně.
znají tajemství pokladů a když je to potřeba, vystupují jako nesmiřitelní vykonavatelé vůle svého pána, který se svým trojzubcem bude ochraňovat nebo posílat lodě ke dnu.
Undiny – obývají řeky, zvlášť v místech ,kde tečou mezi skalami a vytvářejí vodopády a peřeje.mořské undiny obývají kryté pláže, kde jsou prohlubně.
Horní část jejich těla má podobu ženy od pasu dolů mají neurčitý tvar, nebo jsou zahaleny do stále vlhkého plátna.
Mají velmi dlouhé vlasy. Jsou často zaměňovány za nereidky. Tradičně jsou zobrazovány jak si češou své dlouhé vlasy . Mají velmi ženské tvary a působí dojmem křehkosti a slabosti ve srovnání s hrdou a pyšnou silou nereidek.
Nymfy – jsou to bytosti ženského vzhledu, většinou nerozeznatelné od skutečné ženy, jsou velmi krásné a obývají jezera a klidné vody. Jsou strážkyně lesních pramenů, jsou dobrotivé i zlomyslné, s rozmarnou i okouzlující povahou, stále mladé a krásné.
Dosahují velikosti 130 – 150cm(mohou svá těla prodlužovat i zkracovat).
Mají dlouhé vlasy různých barev, nikdy šedivé a bílé. mají bělostnou a namodralou pleť, oděv obvykle nenosí, ale zdobívají se květy.
Žijí v mořích, řekách, potocích, jezerech, rybnících, studánkách, všude, kde se stýká kámen, rostlina a voda.
Objevují se hlavně k večeru a za jasných, teplých měsíčních nocí .tančí na břehu, baví je mlýnská kola, po nichž se rády vozí.
Jejich poslání je starat se o záležitosti živlu vody, počínaje vodními rostlinami, korály, až po koloběh vody v přírodě.
Zjevují se ve skupinách, jen vzácně jednotlivě.
Vodníci – představují mužský protipol nymf. Jsou spíše samotářští a k člověku méně přátelští.